Wettelijke richtlijnen verzending van e-mailings
Aan WIE en HOE mag ik wel e-mailings versturen?

E-mail marketing is een vorm van permissiemarketing, waarbij potentiële relaties, zowel zakelijk als particulier, uw organisatie toestemming moeten verlenen om e-mailings te mogen toesturen. Door met name de (illegale) spam, is de Nederlandse wetgeving per 1 oktober 2009 aangepast. Deze nieuwe wetgeving biedt gelukkig nog voldoende kansen om e-mail marketing succesvol in te zetten.

Uitbreiding spam verbod
Vanaf 1 oktober 2009 geldt de nieuwe Telecommunicatiewet met een verbod op het versturen van ongevraagde elektronische boodschappen in of vanuit Nederland. De regel is dat voortaan voorafgaande toestemming van de ontvanger is vereist (opt-in toestemming) voor zowel particulieren (sinds 2003) als rechtspersonen (vanaf 1 oktober 2009). Degene die op de verzendknop drukt, maar ook degene die opdracht geeft tot de verzending kan als verzender worden aangemerkt. OPTA, de toezichthouder op de Nederlandse post- en telecommunicatiemarkt, handhaaft het verbod.

Aan WIE mag u nog wel e-mailings versturen

Klantrelaties
U mag berichten blijven verzenden naar het e-mailadres dat u heeft gekregen bij de verkoop van een product of een dienst. Zelfs indien u daar destijds (tijdens de verkoop) niet expliciet toestemming voor hebt ontvangen. Uitzondering hierop geldt voor e-mailadressen verkregen via prijsvragen en/of gratis diensten.

E-mailadressen met opt-in toestemming
Opt-in is een expliciete en aantoonbare toestemming die verleend is aan de verzender voor het ontvangen van e-mail nieuwsbrieven. Deze toestemming is niet overdraagbaar aan derden en alleen van toepassing op de ingestemde e-mail nieuwsbrief. De ontvanger moet ‘uitdrukkelijk’ en ‘geďnformeerd’ toestemming geven:
o  ‘Uitdrukkelijk’ betekent bijvoorbeeld dat een ontvanger zelf een kruisje op een (web)formulier moet zetten of 'ja' moet invullen. Een bepaling in de algemene voorwaarden is dus niet ‘uitdrukkelijk’.
o  Het moet duidelijk zijn waarvoor en aan wie de ontvanger precies toestemming geeft. Hierover moet de ontvanger door de verzender goed geďnformeerd worden. Vage beschrijvingen als 'u geeft toestemming voor de ontvangst van e-mails van dit bedrijf en partners' zijn niet ‘geďnformeerd’.
De verzender van berichten moet altijd kunnen aantonen dat de ontvanger voorafgaande toestemming aan hem/haar heeft gegeven. Hiervoor moet de verzender dus bewijs bewaren. Eventueel kan de verzender ervoor kiezen de inschrijving te laten bevestigen via een doorklik-link in een bevestigingsmail. Deze double opt-in bevestiging is op dit moment niet wettelijk verplicht. De e-mail marketingpakketten van E-mailstation zijn zodanig ingericht, dat een (double) opt-in toestemming altijd automatisch wordt gearchiveerd als bewijs.

Bestaande (potentiële) relaties zonder opt-in-toestemming
Na 1 oktober 2009 is het gebruik van uw bestaande e-mailadressen van (potentiële) relaties zonder expliciete toestemming niet langer toegestaan om te gebruiken (opt-out). Klik hier voor een overweging van mogelijkheden»

Hogere conversiepercentages bij hantering opt-in principe
Door het toepassen van de permissieregeling wordt uw doelgroep beperkt tot ingeschreven geďnteresseerden en klanten. Het is in het verleden gebleken dat het gebruik van honderdduizenden opt-out e-mailadressen tot een veel minder hoog conversiepercentage leidt, dan een beperkt aantal van duizend aangemelde opt-in e-mailadressen. Conversie van het voorop gestelde doel (verkoop, contact, informatieaanvraag e.d.) bepaalt het succes van uw e-mailing. Ook uw e-mailingresultaat maximaal optimaliseren, klik hier voor onze support service»

Risico’s en sancties bij onjuist gebruik of SPAM
Los van het feit dat het strafbaar is om iemand ongevraagd een reclame uiting per e-mail te versturen, loopt u het risico de e-mail service providers van E-mailstation direct uw account stopzetten. Daarnaast loopt u het risico dat uw ontvanger geďrriteerd of boos raakt en bijvoorbeeld uw e-mailadres toegevoegt aan zijn onveilige lijsten, waardoor u – bij meerdere meldingen - op de ‘zwarte lijst’ bij de betreffende e-mailprovider kan komen te staan. Bij volgende verzendingen naar e-mailadressen aangesloten bij deze e-mailprovider komt uw e-mail nieuwsbrief direct bij alle betreffende e-mailadressen in de spamboxen terecht. Ook bij degene die wel uw e-mailing willen ontvangen. Een ieder die meent e-mail nieuwsbrieven te ontvangen in strijd met deze Telecommunicatiewet, kan hierover schriftelijk een klacht indien bij de OPTA of bij www.spamklacht.nl. Bij gegronde redenen kan een boete worden opgelegd aan zowel de verzender als de opdrachtgever.

Regelgeving buiten Nederland
Het Nederlandse spamverbod geldt voor verzenders en opdrachtgevers van berichten die zich in Nederland bevinden. Voor het verzenden van berichten vanuit Nederland naar landen binnen de Europese Economische Ruimte (dat zijn de landen van de Europese Unie aangevuld met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) gelden de Nederlandse regels (in alle Europese landen geldt ook het opt-in beginsel). Indien u vanuit Nederland berichten verzendt naar ondernemers of bedrijven in een land buiten de Europese Economische Ruimte dan gelden voor u de regels van het betreffende land waar de ontvanger zich bevindt. De Verenigde Staten hanteren, net als veel andere landen buiten Europa, het opt-out beginsel. Dit houdt in dat het in beginsel is toegestaan om elektronische berichten te versturen zonder voorafgaande toestemming, mits de ontvanger een mogelijkheid wordt geboden om de verzending te beëindigen.

OPTA gaat over Nederlandse spam, niet over buitenlandse
De Telecommunicatiewet is een Nederlandse wet die in Nederland geldt voor natuurlijke of rechtspersonen die vanuit ons land elektronische berichten versturen. Het maakt daarbij geen verschil in welk land de berichten worden ontvangen. OPTA kan niets doen tegen spam afkomstig uit het buitenland. Overigens gaat het om de materiële verzender. Daarmee wordt gedoeld op de degene die op de verzendknop drukt of degene die opdracht geeft tot de verzending. Een voorbeeld: een organisatie geeft vanuit Nederland opdracht aan een buitenlandse internetaanbieder om ongevraagde berichten te verzenden. Deze organisatie zal worden aangemerkt als verzender en valt onder de Nederlandse Telecommunicatiewet.

HOE mag ik wel e-mailings versturen?

Waar moet een e-mailing wettelijk aan voldoen?
o  Ontvangers moeten vooraf toestemming hebben gegeven (opt-in).
o  Uitzondering voor bestaande klanten die u zonder specifieke toestemming mag mailen.
o  Verstuurde berichten moeten betrekking hebben op gelijksoortige producten/diensten.
o  Een e-mailing moet de werkelijke identiteit bevatten van degene namens wie de e-mail is verzonden. Het gebruik van een alias of pseudoniem is niet toegestaan. 
o  Een e-mailing moet een uitschrijflink en/of een geldig e-mailadres/postadres bevatten die ontvangers kunnen gebruiken om zich af te melden.


Welke e-mailberichten vallen onder deze telecommunicatiewet:
Commercieel: berichten die direct of indirect een product of dienst willen verkopen. Let op: ook het indirect promoten van het imago van een bedrijf of een persbericht kan commercieel zijn.
Charitatief: bijvoorbeeld goede doelen die u vragen om een bijdrage.
Ideëel: berichten van bijvoorbeeld vakbonden of politieke partijen die u een denkbeeld willen voorleggen of aandacht vragen voor een ideaal of overtuiging.

Bron OPTA.NL

Xmanager »

« Xmanager Parse Error »

Xmanager encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/data/httpd/www.emailstation.nl/htdocs/index.php:419) 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /var/data/httpd/www.emailstation.nl/htdocs/index.php 
  Line: 404 
  Line 404 source: header($header);  
 
Parser timing
  MySQL: 0.0098 s s(21 Requests)
  PHP: 0.0071 s s 
  Total: 0.0169 s s